AZERBAYCAN MOBİL EĞİTİM TİMİ FAALİYETİ

25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Azerbaycan'da "Taktik Sivil Asker İş Birliği" konusunda 3 eğitici personelin katılımıyla Mobil Eğitim Timi faaliyeti icra edilmiştir.