TSK BİOEM K.LIĞI KURSLARINA KATILIM DURUMU

KATILIMCI GÖNDEREN ÜLKELER

KATILIM MİKTARI

NATO (28 Ülke) 9.515
BİO (20 Ülke) 5.611
AD (7 Ülke) 813
İİG (4 Ülke) 505
Küresel Ortaklık Ülkeleri (8 Ülke) 740
Diğer Ülkeler (37 Ülke) 1364
TOPLAM (104 Ülke) 18.558