Komutan MesajıNATO tarafından ilk tanınan (1999’da) Ortaklık Eğitim Merkezi olan ve ayrıca “Kalite Güvence Koşulsuz Akreditasyon Sertifikası” na sahip merkezlerden biri olan Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi, İttifak ve Ortaklık Ülkelerinin seviyesine katkıda bulunmak maksadıyla tamamen “birlikte çalışabilirlik”” ilkesini benimsemektedir.

21 yıllık tarihinde, BİOEM hem ulusal hem de uluslararası kurslar, seminerler ve mobil eğitim etkinlikleri dahil olmak üzere bir dizi önemli faaliyette bulunmuş ve ayrıca bağlantılı, verimli ve etkili eğitim ve öğretim sisteminin ortak ülkeler ve NATO üyesi olmayan kuruluşlar için uygun maliyetli olduğunu kanıtlamış ve uygulanmasına büyük katkı sağlamıştır. Böylelikle, gelişen ve belirsiz bir güvenlik ortamında çalışmak için tüm yetenekler yelpazesinin gerekliliği nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yönetiminde daha bütünsel bir yaklaşım yaratma fırsatı sağlıyoruz.

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye'nin stratejik açıdan önemli konumu, bölgedeki önemli etkilere neden olmuştur. Türkiye'nin dış politika konularındaki jeopolitik pozisyonu, özellikle Suriye Krizi sırasında krize müdahale ve insani yardım operasyonları için hayati öneme sahiptir. Bu durum, sınır güvenliğini sağlamak ve insan kaçakçılığı ile mücadele etmek gibi diğer kaygıları da beraberinde getirmiştir. Olanlar, gözle görünür bir caydırıcılık sağlamak, özellikle geniş bir çatışma yelpazesinde tehditler ve zorluklar içeren bu tür bir ortamda işbirliğini güvence altına almak için etkin bir şekilde birlikte çalışabilme yeteneğimizi sürdürmemiz ve geliştirmemiz gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu çabalar daha kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğinden, NATO’nun vizyon ve misyonunu askeri olmayan kitlelere ulaştırmak için stratejik iletişim ve sivil-asker etkileşimi gibi araçlar elzemdir.

Bu kapsamda, ortak bir ülkede yapılacak ve tümü sağlam bir liyakat geliştirmenin önünü açacak olan mobil eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili 2020 yılı için kurslar planlamış bulunmaktayız. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası eğitim merkezlerine eğitmen desteği vermeye devam etmekteyiz. Çağdaş tesislerimiz, seçkin konuk konuşmacılar ve eğitmenler tarafından verilen üstün dersler, gerçekçi saha eğitimi ve lojistik destek, katılımcıların beklentilerini karşılamak için BİOEM profesyonelliğini yansıtmaya devam edecektir.

2020 yılı için planladığımız faaliyetlerimizin NATO’nun ortaklık ruhunu güçlendirmeye yardımcı olacağına, bölgesel ve küresel istikrar ve güvenliğe katkıda bulunacağına ve Ulu Önder Atatürk’ün belirttiği gibi değişmeyen sloganımız olan “Yurtta Barış, Dünyada Barış”ın gerçekleştirilmesine hizmet edeceğine sonuna kadar inanıyorum.

Saygılarımla,

Albay Melih ŞİMŞEKER