TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BARIŞ İÇİN ORTAKLIK EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
"NATO KALİTE GÜVENCESİ TAM AKREDİTASYON BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR"

1. 29 Haziran 1998 tarihinde kurulan ve 1999 tarihinde NATO tarafından tanınan ilk NATO Ortaklık Eğitim Merkezi olan TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BİOEM) K.lığı, geliştirdiği ve tüm kurumsal süreçlere uyguladığı Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi ile 17 Ocak 2020 tarihinden itibaren 17 Ocak 2026 tarihine kadar altı yıl süre ile geçerli olacak şekilde NATO Kalite Güvence Koşulsuz Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Halihazırda mevcut 34 Ortaklık eğitim merkezinden 12'si NATO Kalite Güvence Koşulsuz Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanmıştır.


2. NATO Kalite Güvence Koşulsuz Akreditasyon Sertifikası ile TSK BİOEM K.lığının kurumsal süreç ve uygulamalarının NATO tarafından geliştirilen eğitim-öğretim kalite güvencesi standartlarını karşıladığı teminat altına alınmaktadır.


3. “Yüksek kalite anlayışını” temel bir kurumsal değer olarak benimseyen TSK BİOEM K.lığı; hak kazandığı NATO Kalite Güvence Koşulsuz Akreditasyon Sertifikası ile NATO ortaklık eğitimi alanında öncü bir kurum olma vizyonu doğrultusunda önemli bir kurumsal hedefi daha gerçekleştirmenin onurunu yaşamaktadır.


Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı NATO Kalite Güvence Politikası